Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel fotografických kurzů

Mojefotoškola s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1
709 00 Ostrava Hulváky
IČO: 05528917

Organizátor a zprostředkovatel fotografických kurzů pro mobilní telefony

Mojemobilskola s.r.o.
Klínová 620/1,
Hulváky, 709 00 Ostrava
IČO: 08165254

Účastník kurzu – Klient, který se na kurz registruje na stránkách www.mojefotoskola.cz.

2. Registrace

Registrací se rozumí odeslání přihlašovacích údajů prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webu www.mojefotoskola.cz

3. Rezervace a zakoupení kurzu

Zakoupení kurzu je možné na webu www.mojefotoskola.cz výběrem kurzu a termínu přes tlačítko Přihlásit se, řádným vyplněním registračního formuláře, fakturačních údajů a volbou vhodné platební metody. Kurz musí být zaplacen do 2 dnů od přihlášení.

Zakoupením kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami. Po úhradě a přihlášení dostane klient e‑mailem potvrzení.

Platnost dárkového poukazu je 1 rok od data koupě.

4. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

5. Platební metody

Klient hradí kurz po přihlášení bankovním převodem, na základě vygenerovaných údajů, které mu po přihlášení přicházejí emailem nebo prostřednictvím platební brány.

6. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu e-mailem zaslaným na adresu kurzy@mojefotoskola.cz. Po potvrzení storna je klientovi doručena částka snížená o storno

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

  • 7 a více kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
  • 4 až 6 kalendářních dní: 30 % z ceny kurzu
  • méně než 4 kalendářní dny: 100 % z ceny kurzu

Pro Kurz kreativní fotografie a Letní kurz kreativní fotografie je výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

  • 14 a více kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
  • 10 a více kalendářních dní: 30 % z ceny kurzu
  • méně než 7 kalendářních dní: 100 % z ceny kurzu

7. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

8. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků, a to nejpozději 3 dny před konáním kurzu. Minimální počet účastníků je stanoven pro každý kurz zvlášť a prezentován v detailech kurzu. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu.

9. Ochrana osobních údajů

Registrací na www.mojefotoskola.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený níže.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, přímení, telefonní číslo, e-mail a fakturační údaje.

Právnická osoba Mojefotoškola s.r.o. a Mojemobilskola s.r.o. je oprávněna osobní údaje využívat pro statistické účely a k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových produktech, prezentacích a fotografických kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

10. Použití fotografií – Fotografie a autorská/vlastnická práva

Fotografie pořízené účastníkem na kurzu – účastník má jako autor fotografií právo pro jejich nekomerční užití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnost, osobní webovou prezentaci. Účastník není oprávněn užít fotografii pořízenou během kurzu ke komerčním účelům, nabízet ji k prodeji, neomezeně ji za tím účelem rozmnožovat a prodávat.

Reportážní fotografie pořízené organizátory – účastník kurzu souhlasí se zveřejněním fotografií reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu, a to za účelem propagace kurzů projektu Mojefotoškola a Mojemobilskola.

Fotografie odevzdané v rámci uživatelského profilu na www.mojefotoskola.cz – účastník, který nahraje fotografie z kurzu na svůj profil, souhlasí se zpracováním fotografii organizátorem za účelem propagace kurzů projektu Mojefotoškola a Mojemobilskola.

11. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní účastníky.
Bez předchozího souhlasu lektorů Mojefotoškola a Mojemobilskola je zakázáno pořizovat video – nebo audiozáznamy přednášek.
V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

12. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo lektorovi nebo zástupci Mojefotoškola a Mojemobilskola, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně emailem na adresu kurzy@mojefotoskola.cz Reklamace bude vyřizována individuálně.

13. Odpovědnost

Klienti se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků.
Účastnici mladší 15ti let se mohou kurzu zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů.